Skip to main content

+48 539 304 980

O nas


Właścicielem serwisu SprzedamFirme.com jest DealDone Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. DealDone jest firmą technologiczno – doradczą specjalizującą się w rozwiązaniach zapewniających bezpieczeństwo oraz poufność danych i informacji w procesach transakcyjnych dla klientów biznesowych. Rozwiązania bezpiecznego obiegu informacji i dokumentów poufnych przygotowane przez DealDone oferowane są na potrzeby wielu sektorów gospodarki w formie wirtualnych pokoi danych (Virtual Data Room) lub w postaci zindywidualizowanych platform dostosowanych do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw, sektora publicznego i firm doradczych.

Zespół DealDone składa się z doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych ekspertów z zakresu finansów, bankowości, technologii informatycznych oraz cyberbezpieczeństwa. Oferowany przez nas Virtual Data Room SECUDO to rozwiązanie zapewniające bezpieczny obieg i wymianę dokumentów oraz poufną komunikację na potrzeby projektów czy transakcji. W ramach serwisu SprzedamFirme.com świadczymy usługi doradztwa transakcyjnego, wyceny oraz doradztwa strategicznego.

DealDone Sp. z o. o. powstała w 2012 roku. W 2013 roku spółka otrzymała dofinansowanie na projekt UDA-POIG.08.02.00-14-658 / 13-02 pod nazwą „Platforma do bezpiecznej wymiany i przetwarzania informacji poufnych”. W 2016 roku firma otrzymała dofinansowanie w ramach umowy RPMA. -14-5605 / 16 pod tytułem „Opracowanie prototypowego narzędzia do bezpiecznego przesyłania i synchronizacji danych”. W 2020 roku Spółka z sukcesem złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „SHARE - szyfrowana platforma wirtualnych przestrzeni roboczych”. Dzięki realizacji projektu Spółka zamierza rozszerzyć rozwiązanie SECUDO o nowe funkcjonalności, dzięki którym stworzy kompletne narzędzie do pracy zdalnej - SECUDO SHARE.

 

Zapraszamy do współpracy!
Zespół DealDone i SprzedamFirme.com